Program Mój prąd

Otrzymaj dofinansowanie do 5 000 zł rządowego wsparcia do Twojej instalacji fotowoltaicznej.

Chcesz skorzystać z programu „Mój prąd”?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski z Programu „Mój Prąd”. Otrzymaj dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej.

Jeżeli jesteś:

 • osobą fizyczną wytwarzającą energię elektryczną na własne potrzeby;
 • masz zawartą umowę kompleksową, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji;

możesz otrzymać dofinansowanie do 5 tys. zł rządowego wsparcia do swojej instalacji.

Wniosek możesz złożyć:

 • elektronicznie – przez internet
 • w wersji papierowej – w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
 • drogą pocztową – kurierem, na adres NFOŚiGW.

Na czym polega usługa?

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Co musisz przygotować?

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany, ewentualnie e-dowód
 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji)

Co musisz zrobić?

 1. Wejdź na stronę login.gov.pl i wybierz sposób logowania.
 2. Wypełnij wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. Otrzymasz na niego potwierdzenie podjętej decyzji.
 3. Dołącz wymagane załączniki.
 4. Po wypełnieniu formularza system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl.
 5. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić na 3 sposoby:
  • podpisem zaufanym
  • e-dowodem
  • certyfikatem kwalifikowanym
 1. Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.
 2. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i na e-mail podany we wniosku.

Pierwszy nabór wniosków trwa do 20 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Następny nabór planowany jest od początku 2020 roku.

Szczegółowa dokumentacja Programu „Mój Prąd” wraz z wnioskiem o dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej: gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad

Poproś o wycenę zestawu

Nasz zespół przygotuje dla Ciebie szczegółową ofertę.