FotowoltaikaPorady i artykuły

Białystok – dofinansowania do montażu fotowoltaiki 2023

blog0dofinansowanie-białystok

Drodzy białostoczanie! Możecie ubiegać się o dofinansowania na montaż fotowoltaiki o wysokości do 12 tys. złotych! Zobaczcie jakie warunki trzeba spełnić. Szczegóły w artykule.

Władze miasta Białystok uruchomiły program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych na 2023 rok. W ramach programu, będziecie można zainstalować panele fotowoltaiczne w domach białostoczan w atrakcyjnej cenie. Program ma przyczynić się do ochrony środowiska, a zarazem ułatwi oszczędzanie na rachunkach za prąd.

Dofinansowania na OZE 2023 – miasto Białystok

Białostoczanie mogą liczyć na dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych o wysokości do 12 tysięcy złotych. Dotacja obejmuje do 70% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 12 tysięcy złotych.

Nabór wniosków trwa od 04 maja 2023 r. do 31 lipca 2023 r. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Wniosek mogą złożyć osoby, które:

  1. posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, na którym zamierza się montować instalację fotowoltaiczną oraz pisemną zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania inwestycyjnego a w przypadku współposiadania również pisemną zgodę współposiadaczy;
  2. zamierzają montować instalację fotowoltaiczną na istniejącym, oddanym do użytkowania budynku mieszkalnym jednorodzinnym, budynku gospodarczym lub garażu wolnostojącym, których dach nie jest pokryty materiałem zawierającym azbest, a budynki ogrzewane są z sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym, olejowym, pompą ciepła lub kotłem na paliwo stałe, który spełnia minimum standard emisyjny zgodny z piątą klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PNEN 303-5:2012. Dopuszcza się również montaż instalacji na gruncie przy zachowaniu ww. wymagań co do budynków posadowionych na nieruchomości;
  3. nie posiadają zaległości w opłatach i podatkach wobec Gminy Białystok, w tym żadnych zaległości na nieruchomości objętej wnioskiem.

Dotacja przysługuje na zadania inwestycyjne planowane do realizacji, których rozpoczęcie nastąpi po dacie zawarcia umowy dotacji. Więcej szczegółów możesz znaleźć w pełnej treści uchwały nr XLVIII/925/23.

 

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz wiedzieć więcej:
📞 dzwoń do nas: 578 200 519
Zapraszamy do współpracy.