Fotowoltaika

ZIELONA ENERGIA dla rolnika – nabór wniosków od 31.01.23 do 1.03.2023

By 23 stycznia 2023 24 stycznia, 2023 No Comments
zielona-energia--blog--ae

W styczniu rozpoczyna się nabór wniosków na dotacje ZIELONA ENERGIA w gospodarstwach rolnych w ramach Modernizacji gospodarstw z PROW 2014-2022. Zobacz dla kogo i na co są przewidziane dofinansowania.

Już niedługo rusza nabór wniosków na dofinansowania z programu ZIELONA ENERGIA 2023. Program kierowany jest do gospodarstw rolnych. Ma na celu pomoc w realizacji inwestycji w inteligentne systemy zarządzania energią i instalacje fotowoltaiczne.

Naboru wniosków trwa → od 31.01.2023 r. do 01.03.2023 r.

 

Jakie dofinansowanie może uzyskać gospodarstwo rolne?

  • 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych
  • 50% kosztów kwalifikowanych w pozostałych przypadkach (i nie mniej niż 30%).

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego beneficjenta wynosi 150 tys. zł. W jednym naborze można złożyć jeden wniosek dotyczący danego gospodarstwa. Wsparcie w programie polega na refundacji poniesionych kosztów, czyli beneficjent najpierw musi pokryć całość kosztów (ze środków własnych lub kredytu), a wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po przedstawieniu FV potwierdzających poniesienie wydatków.

 

Dofinansowanie na zieloną energię - PROW 2014-2020źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Inwestycje, na jakie można otrzymać dofinansowanie to:

  • zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią,
  • zakup pomp ciepła, jeśli będzie stanowiła integralną część instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego,
  • montaż ww. instalacji urządzeń do produkcji energii.
  • przygotowania dokumentacji technicznej, opłaty za konsultacje, koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego, koszty kierowania robotami budowlanymi, koszty opłat za studia wykonalności, koszty opłat doradczych dot. zrównoważenia środowiskowego, koszty oprogramowania komputerowego i patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Uwaga! Minimalny koszt inwestycji uprawniający do ubiegania się o wsparcie wynosi 15 tysięcy złotych netto.

 

Moc urządzeń musi być dostosowana do zapotrzebowania energetycznego wynikającego z projektu. Jednocześnie:

  • Całkowita moc urządzeń do produkcji energii nie może być wyższa niż 50 kW.
  • Moc wykorzystywana na potrzeby zaspokajania potrzeb budynków mieszkalnych nie może przekroczyć 10 kW i 20% całkowitej mocy systemu do produkcji energii ze słońca.

 

Zielona energia dla rolników – pobierz wniosek i instrukcję

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-na-zielona-energie-w-gospodarstwie-rolnym-z-prow-20142020

 

Oczywiście wszelkie informacje oraz inwestycje możliwe z ALEX ELECTRO 🙂 Zapraszamy do kontaktu – tel. 578 200 519