fotowoltaika-dofinansowania-dla-firm

W około widzimy wiele projektów i ogłoszeń na dofinansowania, zachęcające do inwestowania w zielone źródła energii. Jakie są  dotacje na instalacje fotowoltaiczne dla firm, w Polsce w 2021 roku?

80 mln zł dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich

Wnioski do Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 można składać od 31 marca 2021 do 28 maja 2021 r. Nabór organizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewidziane jest dofinansowanie 80 mln zł, z podziałem:

 • 30 mln zł dla projektów realizowanych w województwie śląskim,
 • 50 mln zł dla projektów w pozostałych województwach Polski.

Projekty podlegające dofinansowaniu muszą wykorzystywać energię promieniowania słonecznego (czyli fotowoltaikę) i obejmować budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej powyżej 2 MW. Również przyłącze do sieci elektroenergetycznej, należące do wytwórcy energii, może być częścią projektu.

Przedsiębiorcami, którzy mogą ubiegać się o dotacje muszą być wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (kody: 115, 116, 117, 118, 019, 120, 121, 023, 124, 140). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych wartości projektu oraz jest ustalana zgodnie z przepisami pomocy publicznej. Dofinansowanie na jeden projekt nie może przekroczyć kwoty 15 mln euro.

Kryteria wyboru projektów

Złożony w ramach projektu wniosek oceniany jest według:

 1. kryteriów formalnych,
 2. kryteriów merytorycznych I stopnia,
 3. kryteriów merytorycznych II stopnia.

8 mld zł z Funduszu modernizacyjnego

Fundusz Modernizacyjny z założenia ma wspierać transformację w kierunku neutralności klimatycznej w krajach Unii Europejskiej. Dedykowany jest  dla 10 krajów UE, z całkowitą pulą 18 mld zł., a Polska ma dostać ponad 43% tych środków (8 mld zł).

Krajowym Operatorem Funduszu Modernizacyjnego został Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie inwestycji będzie się odbywało w ramach programów priorytetowych.

Obszary objęte dofinansowaniem Funduszu modernizacyjnego

Wsparcie ma obejmować następujące obszary priorytetowe:

 • wytwarzanie i wykorzystywanie energii z OZE,
 • magazynowanie energii i modernizację sieci energetycznych,
 • efektywność energetyczną,
 • wsparcie sprawiedliwej transformacji w regionach uzależnionych od paliw kopalnych.

Program ma trwać do 2030 roku, a nabór wniosków ma wystartować jeszcze w tym roku. Na razie nie wiadomo jaka kwota trafi na inwestycje dla przedsiębiorców.

Modernizacja przedsiębiorstw z dofinansowaniem Energia plus

Energia Plus to program kierowany do przedsiębiorców, mający na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko oraz poprawę jego jakości. Nabór wniosków do programu został uruchomiony 1 października 2020 r., a jego zakończenie planowane jest na 17 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Dofinansowania w sumie 1,3 mld zł, są do rozdysponowania:

 • 1 264 286 978,50 złotych – w formie pożyczki,
 • 49 772 500,00 złotych – w formie dotacji.

Więcej informacji o programie można znaleźć bezpośrednio na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Jeśli nie wiesz, które dofinasowanie jest dla Ciebie odpowiednie, z chęcią pomożemy i doradzimy opcję dostosowaną do Twojego biznesu.