FotowoltaikaPorady i artykuły

Instalacje fotowoltaiczne a polskie prawo

prawo

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z najważniejszych postulatów polityki energetycznej. Szybko rozwijająca się fotowoltaika (PV), która zajmuje się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, ogranicza negatywny wpływ sektora energetyki na środowisko naturalne, a tym samym przyczynia się do walki z kryzysem klimatycznym. Systemy fotowoltaiczne stanowią proekologiczne rozwiązania, z których korzystają zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne. Energia słoneczna zasila obiekty przemysłowe, inwestycje prywatne, gospodarstwa domowe. Osoby prawne i fizyczne zainteresowane zakupem zestawów fotowoltaicznych mogą liczyć na różne formy dofinansowania.

Nowelizacja prawa budowlanego

19 września 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie budowlanym, która wprowadza zmiany w zakresie wymogów dotyczących instalowania systemów fotowoltaicznych. Nowelizacja ta ustala obowiązek uzgadniania projektu technicznego każdej instalacji fotowoltaicznej o mocy wynoszącej ponad 6,5 kW z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – posiadający wymagane uprawnienia instalator przygotowuje projekt techniczny, a następnie przedstawia go rzeczoznawcy. Wskazana zmiana obejmuje jedynie przepisy przeciwpożarowe (PPOŻ) dla PV o mocy większej niż 6,5 kW, nie wpływa natomiast na uzgodnienia dotyczące PV o mniejszej mocy. Ponadto PV o mocy większej niż 6,5 kW wymagają zgłoszenia do miejskiej lub powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zasady przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej pozostają takie same.

Regulacje prawne dotyczące fotowoltaiki określa nie tylko prawo budowlane, ale również prawo energetyczne oraz ustawa o odnawialnych źródłach energii, a w niej w szczególności zapisy poświęcone panelom fotowoltaicznym, w tym informacje na temat upustów dla instalacji prosumenckich. Ustawa ta określa, kto może być prosumentem, czyli osobą prawną lub fizyczną korzystającą z technologii fotowoltaicznej w celu zaspokojenia własnego zapotrzebowania na energię elektryczną – w przypadku nadwyżek energii prosument może przekierować ją do sieci energetycznej z możliwością późniejszego odbioru. Prawo energetyczne definiuje natomiast, czym są odnawialne źródła energii oraz przedstawia zasady instalowania systemów fotowoltaicznych.