FotowoltaikaPorady i artykuły

Rozliczenie instalacji fotowoltaicznej z zakładem energetycznym

jak-rozliczyc-instalacje-pv-z-zakladem

Fotowoltaika w szybkim tempie zyskuje na popularności. Przepisy prawa zezwalają osobom prywatnym (a w niektórych przypadkach także firmom) dysponującym instalacją PV podpisanie z zakładem energetycznym tzw. umowy prosumenckiej, umożliwiającej oddawanie nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci i w razie potrzeby – odbieranie jej po preferencyjnych stawkach. Jak w praktyce wygląda rozliczenie fotowoltaiki?

Myślisz o inwestycji w fotowoltaikę? Zastanawiasz się, jak wygląda rozliczenie energii z fotowoltaiki z zakładem energetycznym? Polskie przepisy przewidują dla prosumentów system opustów, który zezwala na przekazywanie nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci, a następnie odebranie nadwyżki, np. zimą lub w nocy. Poniżej wyjaśniamy zasady systemu rozliczeń.

Dla kogo System opustów? Kim jest prosument?

Systemu opustów, w którym określane są bezgotówkowe rozliczenia energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną i pobranej z zakładu energetycznego, przysługuje prosumentom. Nie każdy inwestor uważany jest za prosumenta. Do grupy prosumentów należą:

 • osoby prywatne
 • właściciele gospodarstw rolnych
 • przedsiębiorcy, którzy wybrali panele fotowoltaiczne o mocy do 50 kWp.

By stać się jednoczesnym producentem i odbiorcą energii, trzeba podpisać z zakładem energetycznym umowę o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii (wyjątkiem jest firma Energa – przy wymianie licznika na dwukierunkowy, klient automatycznie staje się prosumentem). Z system opustowego mogą korzystać również:

 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Jak rozliczany jest prąd z fotowoltaiki?

Rozliczenie prosumenckie polega na oddawaniu do sieci nadwyżek energii, które nie zostały zużyte przez właściciela instalacji fotowoltaicznej. Nadwyżki można odebrać w dowolnym momencie, w zależności od potrzeb – np. zimą, gdy zapotrzebowanie na energię jest większe, a panele PV wytwarzają mniej prądu. Niestety, jeśli nie wykorzystamy oddanej nadwyżki energetycznej w ciągu roku, wytworzony prąd przepada i przejmuje go zakład energetyczny. Rozliczenie energii z odbywa się na podstawie wskazań licznika dwukierunkowego, który zostaje zamontowany po podpisaniu stosownej umowy.

fotowoltaika-jak-rozliczycPo zamontowaniu odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej,
wysokość rachunków za prąd zazwyczaj wynosi 15–20% kwoty sprzed montażu,
co stanowi znaczne oszczędności.

Rozliczenia dla osób fizycznych

Osoby fizyczne, zgodnie z zapisami Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, mogą bezpłatnie odebrać:

 • 80% oddanej energii przy instalacji o mocy do 10 kW
 • 70% energii przy instalacji o mocy powyżej 10 kW.

Okres rozliczeniowy wynosi 365 dni, a od ilości rozliczonej energii nie uiszcza się dodatkowych opłat. Każdego miesiąca prosument otrzymuje faktury podsumowujące, z bilansem energii pobranej, oraz oddanej,  po uwzględnieniu tzw. współczynnika ilościowego (*0,8 dla mniejszych instalacji lub *0,7 dla większych).

Należy pamiętać, że właściciel instalacji fotowoltaicznej, musi ponosić opłaty stałe, które pokrywają koszty dostępu do sieci oraz jej utrzymania:

 • opłatę przesyłową,
 • opłatę jakościową oraz składnik zmienny stawki sieciowej,
 • opłatę przejściową.

Ponadto należy płacić za odczyty stanu licznika oraz czynności administracyjne. Wysokość powyższych opłat nie jest zależna od ilości energii.

Rozliczenia dla przedsiębiorstwa

W przypadku przedsiębiorstw zasady rozliczeń są nieco odmienne. Po pierwsze, nadwyżka energii nie jest magazynowana w sieci, lecz sprzedawana. Dzięki temu, przedsiębiorstwo otrzymuje zapłatę za każdą kilowatogodzinę wprowadzoną do sieci – ok. 0,16 zł netto. Jakie rozwiązanie jest lepsze? Magazynowanie czy sprzedaż? Biorąc pod uwagę rozliczanie nadwyżek, fotowoltaika dla gospodarstw domowych okazuje się bardziej korzystna, niż fotowoltaika dla firm. Dlatego warto, by przedsiębiorcy wybierali instalację pokrywającą ich bieżące zapotrzebowanie energetyczne, oraz nie przeinwestowali w system PV, który będzie odprowadzał duże ilości prądu do sieci energetycznej.

Roczne rozliczenie energii z fotowoltaiki

Po 365 dniach, zakład energetyczny ma obowiązek wysłania zestawienia, w którym wykaże:

 • ilość energii pobranej z zakładu energetycznego,
 • ilość energii przesłanej do sieci (nadwyżki),
 • ilość energii magazynowanej w sieci do ponownego wykorzystania.

Podsumowanie

Warto podkreślić, iż korzystanie z instalacji fotowoltaicznej w domu jednorodzinnym, pozwala obniżyć rachunki za prąd nawet o 80%. Zasady rozliczania fotowoltaiki sprawiają, że korzystanie z instalacji fotowoltaicznej jest wygodne oraz niezwykle opłacalne. Warunek, który musi zostać spełniony, by rozliczanie było korzystne i skutecznie obniżało rachunki za prąd, to odpowiedni dobór parametrów instalacji PV do potrzeb i sposobu użytkowania. Dlatego warto jest zdać się na specjalistów i uważnie wybierać firmę, która zajmie się inwestycją fotowoltaiki.